På grunn av oppgradering av en bro ved Myrset varsler Statens Vegvesen stenging av fylkesvei 7006 (tidl. fv 325) ca. 4, 5 km nord for Agle fra tirsdag 9. oktober til søndag 14. oktober (uke 41).

Dette fører til at Lurudalsvegen vil være stengt i denne perioden.