Alle tilsagnsbrev og avslagsbrev om småviltjakt 2015 ble sendt ut på e-post til jaktledere forrige uke. Mange har allerede takket ja til tilbudet de har fått, og vi minner alle andre søkere om også å sjekke den oppgitte e-postadressen sin og gi oss tilbakemelding før svarfristen går ut 25.05.