Elg:

Det er fastpris på kalv og ungdyr. Følgende fastpris gjelder for 2023:

Prisalternativ Kukalv Oksekalv Fjorku Fjorokse
Alt. 1 4 998 5 452 10 826 11 587
Alt. 2 5 644 6 150 12 087 12 920

 

For voksne dyr skjer oppgjør etter veid slakt og pristabell fra NTFS. Pristabell for 2023 kan ses her.

 

Betaling skjer etter påkrav. Innbetalt grunnpris kommer til fratrekk for hvert felte dyr. Jaktlaget svarer solidarisk for pengekravet. Forsinket innbetaling regnes som brudd på kontrakten og denne kan heves.

 

Grunnpris elg 2023:

Kalv kr. 4500,-

Ungdyr og eldre kr. 5000,-

 

Fellingsavgift 2023:

Kalv kr. 370,-

Ungdyr og eldre kr. 620,-

 

Hjort og rådyr: 

Hjort har kilospris etter prisliste for elg.

Fellingsavgift hjort: Voksne dyr kr. 480,- , kalv kr. 0,-

Rådyr felt på kontrakt for elg har kilospris på kr. 30,- pr. kg.