hjort-luruholman-2010-1.jpg

Aktuelt

 

For flere nyheter og bilder, følg oss gjerne på vår facebookside!

 

 

 

 

Høring – Driftsplan for båtbruk på statsallmenningene i Snåsa

Snåsa fjellstyre har i samarbeid med Statskog SF, jobbet fram forslag til ny driftsplan for båtbruk på statsallmenningene i Snåsa. Planen skal gjelde for perioden 2023 – 2030. Båtplanen kan leses her. Eventuelle merknader til planen kan sendes på epost til Snåsa fjellstyre innen 1. februar 2023.

Les mer

Kunngjøring av fjellstyrevedtak – Fastsetting av fangstbegrensninger

Kunngjøring av fjellstyrevedtak – fastsetting av fangstbegrensninger for småviltjakta 2022/2023. Fjellstyret har vedtatt bag-limit for småviltjakta 2022/2023. Hele saksframlegget med vedtak og opplysninger om klagefrist mm. kan leses her.

Les mer

Høring utvidelse av beiteareal

Les høringsbrevet her. Les søknad om utvidelse her. Se kart over omsøkt utvidelse her.

Les mer

Årsmelding 2021

Årsmeldinga for 2021 er nå klar og kan leses her: https://epapir.fagtrykk.no/Web/epapir/2022/Sn%C3%A5sa_Fjellstyre/%C3%85rsmelding21/index.html  

Les mer

Kunngjøring av fjellstyrevedtak – Fastsetting av fangstbegrensninger

Kunngjøring av fjellstyrevedtak – fastsetting av fangstbegrensninger for småviltjakta 2021/2022. Fjellstyret har vedtatt bag-limit for småviltjakta 2021/2022. Hele saksframlegget med vedtak og opplysninger om klagefrist mm kan leses her.

Les mer

SALG AV RESTKORT I REGULERT PERIODE AV SMÅVILTJAKTA HØSTEN 2021

Resterende jaktkort i regulert periode blir lagt ut for salg på inatur.no. Salgssiden blir synlig på Inatur i løpet av uke 23. Salget åpner mandag 14. juni kl. 09:00.  Her er det «førstemann til mølla»-prinsippet som gjelder.

Les mer

Kunngjøring av fjellstyrevedtak – Fastsetting av fangstbegrensninger

Kunngjøring av fjellstyrevedtak – fastsetting av fangstbegrensninger for småviltjakta 2020/2021. Fjellstyret har vedtatt bag-limit for småviltjakta 2020/2021. Hele saksframlegget med vedtak og opplysninger om klagefrist mm kan leses her.

Les mer

Høring forvaltningsplan for småvilt

Fjellstyret har laget et forslag til en 4-årig forvaltningsplan for småvilt. Høringsdokumentet kan leses her. Eventuelle merknader kan meldes på e-post til fjellstyret innen 20. august 2020.

Les mer