hjort-luruholman-2010-1.jpg

Aktuelt

 

For flere nyheter og bilder, følg oss gjerne på vår facebookside!

 

 

 

 

Årsmelding 2023

Årsmeldinga for 2023 er nå klar og kan leses her: https://epapir.fagtrykk.no/Web/epapir/snasafjellstyre/arsmelding-2023/  

Les mer

Høring – Revidert forvaltningsplan for småvilt

Snåsa fjellstyre har jobbet fram forslag til ny, revidert forvaltningsplan for småvilt, for perioden 2024 – 2027. Høringsdokumentet kan leses her. Eventuelle merknader til planen sendes på epost til Snåsa fjellstyre innen 04. april 2024.

Les mer

Småviltjakta 2023

Snåsa fjellstyre har gjennom mange år, i samarbeid med både forskningsmiljø, Snåsa jeger- og fiskeforening og alle våre jegere, jobbet for å skaffe et best mulig kunnskapsgrunnlag for forvaltning av lirypa på statsallmenningen. Takseringer, terrenganalyser og rapporteringer/statistikk gir oss god innsikt i bestandssituasjon, svingninger og jaktuttak.  Dette kan vi sammenstille opp mot anerkjente forvaltningsmodeller for […]

Les mer

Kunngjøring av fjellstyrevedtak – Driftsplan for båtbruk på statsallmenningene i Snåsa

Snåsa fjellstyre har i samarbeid med Statskog SF, jobbet fram ny driftsplan for båtbruk på statsallmenningene i Snåsa. Planen gjelder for perioden 2023 – 2030. Båtplanen kan leses her.

Les mer

Årsmelding 2022

Årsmeldinga for 2022 er nå klar, og kan leses her: https://epapir.fagtrykk.no/Web/epapir/snasafjellstyre/arsmelding-2022/    

Les mer

Høring – Driftsplan for båtbruk på statsallmenningene i Snåsa

Snåsa fjellstyre har i samarbeid med Statskog SF, jobbet fram forslag til ny driftsplan for båtbruk på statsallmenningene i Snåsa. Planen skal gjelde for perioden 2023 – 2030. Båtplanen kan leses her. Eventuelle merknader til planen kan sendes på epost til Snåsa fjellstyre innen 1. februar 2023.

Les mer

Kunngjøring av fjellstyrevedtak – Fastsetting av fangstbegrensninger

Kunngjøring av fjellstyrevedtak – fastsetting av fangstbegrensninger for småviltjakta 2022/2023. Fjellstyret har vedtatt bag-limit for småviltjakta 2022/2023. Hele saksframlegget med vedtak og opplysninger om klagefrist mm. kan leses her.

Les mer

Høring utvidelse av beiteareal

Les høringsbrevet her. Les søknad om utvidelse her. Se kart over omsøkt utvidelse her.

Les mer