Kart over jaktfelt i regulert periode finner du her. Kartet kan lastes ned på denne siden.

 

Vi anbefaler at du bruker vanlige fjellkart i 1:50 000 målestokk når du skal på fjelltur. Det har nå kommet ny  utgave av disse kartene. Siden områdene her er så store må det til flere kart for å dekke hele kommunen.

 • 120 Gjevsjøen-Grong (dekker nesten hele Snåsa kommune)
 • 119 Namsos-Steinkjer (kartbladet vest for karblad 120)
 • 116 Skjækerfjella (sør for kartblad 119 og 120)

Du kan lese mer om kart og denne kartserien på kartverkets heimeside.

 

Dersom du har de gamle kartene vil dette være de mest aktuelle kartbladene:

 • 1923-IV Nordli
 • 1923-III Blåfjellhatten
 • 1823-IV Grong
 • 1823-III Snåsa
 • 1823-II Gjevsjøen
 • 1823-I Andorsjøen
 • 1822-IV Vera
 • 1723-II Snåsavatnet
 • 1723-I Overhalla

Snåsa fjellstyre har i samarbeid med Statskog, Steinkjer fjellstyre og Steinkjer kommuneskoger også utarbeidet to turkart i 1:50 000 målestokk, Skjækerkartet og Brandheia. Skjækerkartet dekker områdene Grønningen-Gjevsjøen og sørover mot Verdal og Steinkjer, mens Brandheiakartet dekker et område vest og nord for dette. Begge disse kartene selges hos bokhandlere og sportsbutikker i Steinkjer og på Snåsa. Kartet selges også hos Visit Innherred på Innherred turistkontor på Steinkjer.

 

Lierne nasjonalparksenter har også utarbeidet et oversiktskart i 1:100 000 målestokk som dekker både Blåfjella-Skjækra og Lierne nasjonalpark. Dette kartet selges hos butikker og bensinstasjoner i området. Du kan også ta direkte kontakt med Lierne nasjonalparksenter for å bestille kartet.