Elg

Kvoter for elg er som beskrevet i kontrakten for det enkelte jaktlag.
I stedet for eldre dyr kan 1,5 årig dyr eller årskalv felles. I stedet for 1,5 årig dyr kan årskalv felles. Det kan være mulighet for tilleggsdyr etter fylt kvote.

Hjort

Fellingskvote hjort 2023:
Det gis rett til å felle 1 fritt dyr under jaktlagets kontraktsperiode for elg. All jakt på hjort stanses umiddelbart dersom fjellstyrets kvote på hele statsallmenningen fylles. Øvrige betingelser som nevnt i kontrakten gjelder. Kilospris etter prisliste for elg. Fellingsavgift hjort: Voksne dyr kr. 480,- , kalv kr. 0,-

Rådyrjakt

Fellingskvote rådyr 2023: Det gis rett til å felle 3 dyr under jaktlagets kontraktsperiode for elg. Øvrige betingelser som nevnt i kontrakten gjelder. Pris: 30 kr /kg.