Fjellstyret har fastsatt regler for fiske i statsallmenningene. Stangfiske er tillatt i alle vann, og det er også mulighet for å fiske med oter i de fleste vann. En fullstendig oversikt over fiskereglene finner du her.

Det er også åpnet for garnfiske i en rekke vann, både for innenbygdsboende og utenbygdsboende. Du kan se nærmere på hvilke vann som er åpnet for garnfiske på dette kartet.