Rapportering av sett elg og hjort skjer nå via hjorteviltregisteret.

OBS! Jaktfelt deles ikke inn i A og B ved rapportering. Det brukes kun navn på jaktfelt (dette er søkbart på nettstedet) eller jaktfelt ID. Jaktfelt ID består av 9 tall/bokstaver (f.eks. 5041J0062) og står opplyst øverst på siden til hvert jaktfelt.

Instruks for innsamling av ekskrement og hår fra bjørn finnes her.