Fjellskogene i Snåsa er kjent for sine muligheter for å påtreffe storoksen, og det er opp gjennom tidene skrevet mange historier fra elgjakta i disse områdene. Fjellstyret administrerer storviltjakta på statsallmenningene og noe statsgrunn på Snåsa. Arealet er fordelt på 13 jaktfelt. De fleste av jaktfeltene er delt opp i to jaktperioder (A og B), så totalt tildeles det jakt til 23 jaktlag i områdene. Noen av jaktfeltene ligger delvis i Blåfjella-Skjækra nasjonalpark, og noen jaktfelt grenser også mot gamle Gressåmoen nasjonalpark, der elgen er totalfredet. Alle jaktfelt består av variert terreng, fra plantefelt/skogområder, spredt gran-, furu- og bjørkeskog til høgfjell.

 

Jakta tildeles som 4-års kontrakter, og kvotene de siste åra har normalt vært 3 – 4 dyr pr. jaktlag pr. år. Det varierer fra år til år hvilke jaktfelt som blir ledige, og ledige jaktfelt lyses ut i mars/april med søknadsfrist 30. april. Utlysning og søknad skjer via internett på Inatur, og der blir det også lagt ut informasjon om de ledige jaktfeltene. Steinkjer fjellstyre organiserer en felles søknadsprosess på all ledig elgjakt på statsallmenning i Nord-Trøndelag. Du kan ta kontakt med Steinkjer fjellstyre i forbindelse med søknadsprosessen på tlf. 99 55 55 10.

 

Her på våre hjemmesider ligger alt av regler, kart og priser som gjelder for storviltjakta på statsallmenningen. Har du fått elgjakt på et av våre jaktfelt er det viktig at både du og hele jaktlaget setter dere inn i de som bestemmelsene som gjelder.

 

 

Kjøp jaktkort her