Jaktfelt ID Luru Kleiva (A og B): 5041J0068

 

Jaktfeltkart finner du her.

Et utvalg av tidligere fellinger kan du se her.

 

Om Luru Kleiva

Jaktfeltet er på ca 40000 da tellende elgareal. Jaktfeltet Luru Kleiva ligger i området der elvene Alma og Luru møtes midt i Lurudalen, og deler av jaktfeltet ligger innenfor Blåfjella-Skjækra nasjonalpark. Sentalt i jaktfeltet er det bratte granskoglier nedover mot juven ved Luruelva der veien slynger seg fram. Men jaktfeltet er stort og variert,-mot øst er det ”endeløse” jaktmuligheter innover den ville og urørte Almdalen. Kjøttfrakt kan ofte bli vanskelig p.g.a. elvene,bratt lanskap og store avstander. Et godt terrengkjøretøy og tilgang til båt er nødvendig.