Jaktfelt ID Seisjø: 5041J0077

Jaktfeltkart finner du her.

Fellingskart.

Et utdrag av tidligere fellinger kan du se

OBS: Det kan ha vært justert på jaktfeltgrensene i forhold til eldre fellingskart. Jaktfeltkartet (som kan åpnes på denne siden) er gjeldende jaktfelt i dag.

 

Om Seisjø

Jaktfeltet er på 34 000 dekar tellende areal, og omfatter den innerste delen av den vide Seisjødalen. Storåselva deler dalen, som i hovedsak består av glissen fjellfuruskog med innslag av frodig granskog. Granskogen finnes både i hogstfelt og som gammelskog opp mot fjellet. Jaktfeltet grenser mot gamle Gressåmoen nasjonalpark, der elgen er fredet, men hvor storoksene trives godt. Feltet er tunggått og med store avstander, men til gjengjeld får du oppleve skikkelig fjelljakt på elg. Jaktfeltet ligger i sin helhet innenfor Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark.