Fjellstatuetten Snåsa ble opprettet i tilknytning til Friluftslivets år i  2005, for å stimulere til økt utfoldelse av friluftsliv og naturopplevelser. Snåsa kommune, Snåsa fjellstyre, Statskog SF og Pakkhuset AS var initiativtakere. Snåsa kommune, Snåsa fjellstyre og Statskog SF står i dag bak tiltaket. Snåsa fjellstyre administrerer ordningen.

 

Fjellstatuetten Snåsa er klassifisert med ulike krav overfor tre grupperinger:

Påmelding og dokumentering

Ved påmelding til fjellstatuett Snåsa innbetales 250 kroner til kontonr 4202 02 24600 (husk å merk innbetalingen med navn). I denne prisen inngår kunstdiplomet “Fjellstatuett Snåsa”, som har et trykk av Jan Åsvolds bilde “Snåsafjell”. Kunstdiplomet deles ut til de som har oppfylt kravene. Diplomet kan deles ut under Snåsadagan eller tilsendes til de som måtte ønske dette. Selve statuetten er utført i keramikk av kunstneren Per Sverre Dahl, og kan bestilles av fjellfolk som har oppfylt kravene til statuetten. Statuetten koster kroner 2 500.

Deltakerne dokumenterer selv sine turmål med foto av seg selv ved turmålet. Dokumentasjon kan leveres i papirform eller elektronisk. Bildene må ha navn på deltaker og turdato. I tillegg fyller du ut dette skjemaet. Turene kan fordeles over flere år og til ulike årstider.

Ærestildeling

Snåsa kommune, Snåsa fjellstyre og Statskog SF kan i fellesskap treffe beslutning om å dele ut Fjellstatuetten Snåsa til enkeltpersoner som over tid, eller ved særskilte hendelser/anledninger, har gjort en spesiell innsats i eller for Snåsafjella.