Fjellveiene gir en flott mulighet for å komme langt til fjells. Her er en oversikt over hvilke priser de ulike fjellvegene har for å kjøre med personbil. Fjellstyret tar forbehold om at veiforeningene kan ha endret prisene uten å ha sendt informasjon til oss.

 

Grønningsvegen:

 

Grønningsvegen har fått satt opp automatisk bom ved infotavla/den gamle betalingskassen. Avgift for passering av bommen må betales med bankkort, evt. eget utstedt sesongkort.

Formann i vegforeninga for Grønningsvegen er Asbjørn Faat, tlf. 909 65 107.

 

 

Roktdalsveien:

Enkelttur kr. 120,-

Årskort kr. 600,-

 

Roktdalsveien har en sms-løsning for betaling, samt giro. Formann i Roktdalsveien er Morten Aasheim, tlf. 907 52 395.

 

 

Lurudalsveien:

Enkelttur kr. 150,-

Årskort kr. 750,-

Formann for Lurudalsvegen er Ola Håpnes, tlf. 482 46 536.

 

Storåsveien:

Enkelttur kr. 100,-

Årskort kr. 600,-

 

Storåsveien har kontant betaling, samt giro. Formann for Storåsveien er Carl Petter Andersson, tlf. 913 64 305.

 

 

Ådalsveien:

Enkelttur kr. 50,-

 

Kun kontant betaling. Formann for Ådalsveien er Erik Hammer, tlf. 480 46 812.