Fjellveiene gir en flott mulighet for å komme langt til fjells. Her er en oversikt over hvilke priser de ulike fjellvegene har for å kjøre med personbil. Fjellstyret tar forbehold om at vegforeningene kan ha endret prisene uten å ha sendt informasjon til oss.

 

Grønningsvegen:

 

Grønningsvegen har fått satt opp automatisk bom ved infotavla/den gamle betalingskassen. Avgift for passering av bommen må betales med bankkort, evt. eget utstedt sesongkort.

Formann i vegforeninga for Grønningsvegen er Asbjørn Faat, tlf. 909 65 107.

 

 

Roktdalsveien:

Roktdalsvegen har automatisk betalingssystem med skiltgjenkjenning, der faktura betales i etterkant. Informasjon omkring dette står ved innkjøring.

Formann i Roktdalsveien er Morten Aasheim, tlf. 907 52 395.

 

 

Lurudalsveien:

Lurudalsvegen har automatisk betalingssystem med skiltgjenkjenning, der faktura betales i etterkant. Informasjon omkring dette står ved innkjøring/bom.

Formann for Lurudalsvegen er Ola Håpnes, tlf. 482 46 536.

 

Storåsveien:

Storåsvegen har automatisk betalingssystem med skiltgjenkjenning, der faktura betales i etterkant. Informasjon omkring dette står ved innkjøring/bom.

Formann for Storåsveien er Carl Petter Andersson, tlf. 913 64 305.

 

 

Ådalsveien:

Enkelttur kr. 50,-

 

Kun kontant betaling. Formann for Ådalsveien er Erik Hammer, tlf. 480 46 812.