Jaktfelt ID Storåskammen: 5041J0076

 

Jaktfeltkart finner du her.

Fellingskart

Et utdrag av tidligere fellinger kan du se her.

OBS: Det kan ha vært justert på jaktfeltgrensene i forhold til eldre fellingskart. Jaktfeltkartet (som kan åpnes på denne siden) er gjeldende jaktfelt i dag.

 

Om Storåskammen

Jaktfeltet er på ca 33 000 dekar tellende areal, og har relativt lett adkomst til de fremste delene, med bilveg inn i jaktfeltet. Her er området preget av gamle hogstfelt med innslag av relativt tett lauvskog. Hogstfelt går over i gammel fjellskog oppover i liene og innover mot Storåskammen. I de indre delene av jaktfeltet er det store områder med glissen furuskog, myrlandskap og områder med granskog. Ca. halve jaktfeltet inngår i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark.