Jaktfelt ID Stor-Øydingen: 5041J0075

Jaktfeltkart

Det selges dagskortjakt fra 25. september. Tilbudet gjelder jakt på elg, hjort og rådyr og gjelder i en bestemt periode. Jakta kan utføres alene eller sammen med flere jegere. En jaktleder kjøper tilbudet og jaktlagsmedlemmer kjøper deretter tilleggskortet. Tilbudet kjøpes her: inatur