Jaktfelt ID Strinda/Tjønndalen: 5041J0063

 

Jaktfeltkart finner du her.

Et utdrag av tidligere fellinger kan du se her.

 

Om Strinda og Tjønndal

Jaktfeltet er på ca 15600 da tellende areal. Jaktfeltet ligger på sør siden av Snåsavatnet og grenser nesten ned til riksveg 763 som feltets nord grense. I vest grenser det mot privat og Steinkjer kommune. I nord øst mot privat og i sør øst Roktdal statsallmenning. Den nordlige delen er preget av noen plantefelt og myrområder med lyngrabber sprett bevokst med furu. Feltets indre del, Tjønndalen danner ei “gryte” med dalbotn i sentrum. Den er preget av større sammenhengende myrområder med glissen furuskog. Øst i dalen ligger Storkammen, den er bekledd med eldre granskog som går over i fjellbjørk mot snaufjellet. Som en ring rundt dalen ligger snaufjell med høgde på mellom 400-750 m.o.h. Utfrakt av elgkjøtt fra Tjønndalen byr på store utfordringer p.g.a. bekkedaler, bratte lier, våte myrområder og store avstander. Gode beiteforhold i naboområdene på privat grunn, gjør at elgen trekker ofte fort gjennom feltet. Det er derfor viktig å være på rett plass til rett tid.