Snåsa er fra lenge tilbake kjent for sine viltrike områder, med storelg i fjellskogen og ryper i fjellet.

Snåsa fjellstyre forvalter jaktretten på nærmere 1 400 000 mål skog- og fjellterreng på statsallmenningene i Snåsa i Nord-Trøndelag. Her er det gode tilbud og store muligheter for jakt på både småvilt, storvilt og rovdyr.