Rapporteringsskjema for regulert periode (15. – 24. september) finner du her:

 

Fangstrapportering REGULERT periode 2023

Trinn 1 av 5

  • 1. Jeger

    Før inn opplysniger om jeger som det rapporteres fra. Det er ingenting i veien for at jaktleder rapporterer for hele jaktlaget, men da må jaktleder sende inn ett (1) skjema for hvert enkelt jaktlagsmedlem. Det skal ikke rapporteres fra hele jaktlaget på ett og samme skjema. Alle personopplysninger blir behandlet konfedensielt. Fangstrapportene blir kun benyttet i statistikk i viltforvaltningen, hvor jeger og rapportør er anonyme.
  • En e-post med en kopi av din rapport vil bli sendt automatisk til denne e-postadressen.

 

 

 

Rapporteringsskjema for høst- og vinterjakt (fra 25. september og til utgangen av februar 2024) fylles inn under (NB! Jegere som har kjøpt jaktkort på Inatur rapporterer der) :

 

Fangstrapportering høst- og vinterjakt 2023/2024

Dette skjemaet gjelder både for høstjakta etter regulert periode (fra 25. sept.) og for vinterjakta (januar og februar).

Trinn 1 av 4

  • 1. Jeger

  • Det blir sendt en automatisk e-post med kopi av rapporten din til e-postadressen du oppgir her.
    Alle som ikke har bostedsadresse i Snåsa kommune regnes som utenbygdsboende.