Rapporteringsskjema for høstjakt (25.09 – 23.12.19)  og vinterjakt (01.01 – 29.02.20) finner du her:

 

Fangstrapportering høst- og vinterjakt 2019/2020

Dette skjemaet gjelder både for høstjakta etter regulert periode og for vinterjakta (januar og februar).

Trinn 1 av 4

25%
  • 1. Jeger

  • Det blir sendt en automatisk e-post med kopi av rapporten din til e-postadressen du oppgir her.
    Alle som ikke har bostedsadresse i Snåsa kommune regnes som utenbygdsboende.