Jaktfelt ID Roktdal øst (A og B): 5041J0066

 

Jaktfeltkart finner du her.

Et utvalg av tidligere fellinger kan du se her.

 

Om Roktdal øst

Jaktfeltet er på ca 30000 da tellende areal. Jaktfeltet er mest preget av granskog over hele feltet, med innslag av noen små myrer og noe blandingsskog av bjørk og furu. Noen eldre hogstfelter har til dels meget tett bestand av bjørk og unggran. Det er gamle setervoller i området. Det er ikke bratt, men skråner jevnt fra begge sider nedover mot Roktdalsveien som løper midt gjennom feltet. Det grenser mot private vald i øst og mot andre statsvall i vest, og har derfor stor gjennomtrekk av elg fra de andre. Dette er et felt der det gjelder å være på rett sted til rett tid.