Jaktfelt ID Luru Leirsjø (A og B): 5041J0067

 

Jaktfeltkart finner du her.

Et utvalg av tidligere fellinger kan du se her.

 

Om Luru Leirsjø

Jaktfeltet er på ca 51200 da tellende elg areal og grenser mot Grong i nord. Jaktfeltet Luru Leirsjø ligger på begge sider av Luruelva i ytre Lurudal ved Lonet. Det er et variert felt med store åpne myrer og furuskog i området rundt Leirsjøen, men også med bratte granskoglier på sørsida av elva innover Lurudalen. Det er bomveg innover Lurudalen og utover mot Lonet. Veien går helt innover mot Leirsjøen, med bro over Luru. Skal elva krysses på andre steder er båtbruk ofte nødvendig. Jernbanen går gjennom området.