Fjellstyret har flere båter som leies ut, enten sammen med fjellstyrehyttene eller som egne utleiebåter. Med unntak av Ryplihytta og Ytre Bangsjøhytta, så er det naust og båt ved alle fjellstyrehyttene. Disse båtene er forbeholdt de som leier hytte, og inngår i hytteleia.

Det er også lagt ut båter som kan leies enkeltvis. Leieprisen er kr. 170,- pr døgn, og nøkler hentes hos utleier.

  • Båter i Grønningen leies ut via Coop Breide tlf. 99293332.
  • Båt i Leirsjøen ligger ulåst, og kan benyttes fritt av alle dersom den er ledig. Flytevester henger i gapahuken ved båten.

Mange av de store sjøene har skjær og grunner som kan være vanskelige å se. Vær derfor forsiktig ved bruk av motor på båtene.

Fjellstyret har fire kanoer som de leier ut til kr. 170,- pr. kano pr. døgn. To av kanoene ligger ved Statoil Snåsa og to ligger i Grønningen. For kanoene ved Statoil må du ha med egen tilgenger for å få med kanoene, eventuelt ta de på biltaket. Ta kontakt med Statoil Snåsa på tlf. 74 15 11 32 for å avtale leie. De har også 4 flytevester til utleie. For kanoene i Grønningen ligger flytevester og årer i fjellstyrenaustet, nøkkel til naustet hentes på Statoil.

Alle som leier og bruker fjellstyrets båter og kanoer må ha med godkjent flyteutstyr i båten, og det anbefales at man har på seg flytevestene når man er ute i båt. Båtene og kanoene som ligger i naust har flytevester i naustet.