Jaktfelt ID Roktdal sør (A og B): 5041J0065

 

Jaktfeltkart finner du her.

Et utvalg av tidligere fellinger kan du se her.

 

Om Roktdal sør

Jaktfeltet er på ca 20000 da tellende areal. Roktdal sør er kjent som et meget bra jaktfelt, et av de feltene der det er skutt mest elg på Snåsa. Hele feltet består av granskog med innslag av gamle hogstfelt som er preget av tett ungskog, men det er også innslag av myrer og fjellfuruskog, særlig sør om feltet oppover mot Stordalsklumpen og fjellet. Fjellveien har avstikkere inn i feltet på flere steder slik at adkomsten også er lett. Feltet grenser i nord mot Rokdal vest, som jakter nord om elva Rokta og i øst mot Roktdal øst, som jakter øst for Drevsjøelva.