Jaktfelt ID Roktdal vest (A og B): 5041J0064

 

Jaktfeltkart finner du her.

Et utvalg av tidligere fellinger kan du se her.

 

Om Roktdal vest

Roktdal vest er på ca 17000 da tellende areal. Jaktfeltet er preget av gamle og store hogstfelt i liene nord om veien, og med små bestander av gran og furu og lange myrdrag imellom. Det er delt mot jaktfeltet Roktdal Sør av elva Rokta. Elgen har ofte tilhold langs elva, og kan da lett løpe over mellom felta når den blir skremt. Jaktfelta i Roktdalen er under jakt sterkt preget av stor forflyttning på elgen, om feltet er tomt en dag kan det være flere dyr neste dag.