Jaktfelt ID Bangsjø sør: 5041J0062

 

Jaktfeltkart finner du her.

Et utvalg av tidligere fellinger kan du se her.

 

Om Søndre Bangsjø

Jaktfeltet er på ca 22800 da tellende elgareal. Jaktfeltet ligger på sørsida av de store og regulerte Bangsjøene. Det er blandingsskog av gran og furu mellom sjøene og oppover mot de bratte og høge fjella i sør. Det er bratt og delvis ulendt terreng hele veien fra den frodige Bjønndalen i øst og utover mot Ytre Bangsjø. Her er det mer myrer, og noen eldre hogstfelt med innslag av lauvsskog. Tilgang til stor og god båt med motor, er helt nødvendig for å drive jakt her.