Zoombart kart med jaktfelt og fjellstyrehytter finner du her.

 

Fullstendige regler for jakt og fangst på statsallmenningene på Snåsa kan du laste ned her.

I gamle Gressåmoen nasjonalpark stenges all jakt etter 24. september.

I periodene 25.09. til 1.10. og 10.10. til 17.10. er det kun tillatt med jakt etter småvilt over tregrensa. Det merkes egne leier opp fra fjellveiene. I resten av elgjakta gjelder prinsippet om samjakt, der alle jegergrupper plikter å ta hensyn til hverandre. For øvrig må alle som ferdes i fjellet vise hensyn til dyre- og fuglelivet, og særlig til husdyr og tamrein på beite.

 

Vi minner om at all småviltjakt krever fangstrapport, enten via Inatur eller våre hjemmesider.