Snåsa fjellstyre har fått tildelt 5 fellingsretter på bever på statsallmenningen. Jakttiden på bever er fra 1. oktober til 30. april. Kommunen kan åpne for utvidet jakt i mai, men det må fastsettes i egen forskrift. Snåsa kommune offentliggjør når en utvidelse av jakttiden eventuelt er fastsatt.

For å holde kontroll med hvor mange dyr som skytes, selges det 5 dagers jaktkort med rett til å skyte 1 bever. For å hindre overskyting av kvoten kan det kun være 5 jegere som jakter samtidig.

Prisen på et 5-dagers jaktkort med rett til å skyte en bever er kr. 420,-

Kjøp jaktkort her

Beverdemning i Lurudalen
Beverdemning i Lurudalen