Jaktfelt ID Luru Luruholman (A og B): 5041J0069

 

Jaktfeltkart finner du her.

Et utvalg av tidligere fellinger kan du se her.

OBS: Det kan ha vært justert på jaktfeltgrensene i forhold til eldre fellingskart. Jaktfeltkartet (som kan åpnes på denne siden) er gjeldende jaktfelt i dag.

 

Om Luruholman

Jaktfeltet er på ca 46000 da tellende elgareal. Jaktfeltet Luruholman er et populært jaktfelt i øvre del av Lurudalen og deler av jaktfeltet ligger innenfor Blåfjella – Skjækra nasjonalpark. Lurudalen er stor og åpen her inne, og elva har laget mange skogholmer og slynger utover dalen. Det er store åpne myre på begge sider av elva, og oppover mot fjellet går skogtypen over i glissen furuskog og bjørkekjerr. Ved enden av veien er det gangbru over elva mot den gamle Gressåmogården, kryssing av elva ellers krever ofte båtbruk. Om det skulle komme snø før jakten avsluttes, blir ikke veien brøytet.