Her ligger regler, priser og andre instrukser som gjelder for storviltjakta på statsallmenningen. Har du fått elgjakt på et av våre jaktfelt er det viktig at både du og hele jaktlaget setter dere inn i de som bestemmelsene som gjelder.

Følg tekst/link under for å lese følgende informasjon;

Generelle bestemmelser

Reaksjonsliste ved brudd på kontrakt

Instruks ved levering av felt elg til viltmottak

Prisliste

Instruks for varsling ved felt eller påskutt dyr (vakt og telefonliste)

NB: Vi minner om at elgjegerne har i den perioden de har rett til elgjakt på statsallmenningene i Snåsa, grunneiers tillatelse til felling av jerv og bjørn så fremt øvrige forutsetninger for jakta er oppfylt.