Eventuell restjakt på elg vil bli annonsert fortløpendepå våre facebook-sider fra og med jaktstart 25. september og utover høsten på ledige jaktfelt.  Dagskortjakt blir lagt ut på inatur.no

Ved restjakt vil samme bestemmelser og priser som for øvrig elgjakt i statsallmenningene gjelde.