Eventuell restjakt på elg vil bli kunngjort fortløpende på våre facebook-sider her.

Ved restjakt vil samme bestemmelser og priser som for øvrig elgjakt i statsallmenningene gjelde.