I Snåsa og grenseområdene mot Sverige er det fast tilhold av både bjørn, jerv og gaupe. For å jakte på disse kreves grunneiers/rettighetshavers tillatelse, og for statsallmenningene er det fjellstyret som gir dette.

 

Våre jaktregler for rovdyr er som følger:

 1.      Fellefangst og jakt på små rovvilt: grevling, mårhund, mår, mink, røyskatt, rødrev, kråke, ravn, skjære, nøtteskrike og måke er tillatt etter de til enhver tid gjeldende jakttider for arten.
2.      Jakt og fangst av små rovvilt kan skje når jegeren fyller ett eller flere av følgende vilkår:
a)      Har gyldig gaupekort/rovviltkort
b)      Har gyldig jaktkort for småvilt/bever/rådyr
c)      Deltar på elgjakt i statsallmenningen
3.      Der hvor fastsatt myndighet har vedtatt kvote og jakttid på jakt/felling av bjørn, ulv, jerv og gaupe, kan jegere som fyller ett eller flere av vilkårene i pkt. 2 drive slik jakt på statsallmenningene.
4.      Ved utplassering av bås for fangst av gaupe, jerv, grevling, mårhund eller rødrev skal fjellstyret ha melding før båsen utplasseres.

 

Nytt av året er at det nå enkelt kan løses rovviltkort for de som bare vil jakte rovvilt. Kortet koster 100 kr og kan kjøpes hos våre kortselgere eller på Inatur (direktelink under). Fjellstyret har et samarbeid med Snåsa kommune om skuddpremie på smårovvilt.

Husk at du ikke trenger eget rovviltkort dersom du har gyldig småviltkort.

Kjøp jaktkort her

Rovvilt, rev på skogsfuglreir (viltkamera).
Rev på skogsfuglreir. Bildet er tatt med viltkamera.