Søknadsfrist 1. april

Søknadsfristen for småviltjakt i regulert periode 2019 har gått ut.

Fullstendig informasjon omkring tildelingsrutiner finner du her.