I år blir søknad for regulert periode i småviltjakta gjennom inatur.no. Dette gjelder også søknad om fjellstyrehytte. Søknadssidene finner du her: Inatur.no