Søknadsskjema for småviltjakt i regulert periode 2023 vil bli åpnet i midten av februar, med søknadsfrist 01. april.