Det eksisterer en lang rekke tradisjonelle ferdselveier gjennom fjellområdene på Snåsa. De fleste av disse er er ikke så lett å følge i terrenget i dag, men du kan finne enkeltvarder som viser at du er på rett vei. Uansett vil du måtte ha med kart og kompass når du skal ferdes i disse fjellområdene, for tåke og uvær kan fort gjøre sikten dårlig.

Stiene inn til fjellgårdene Gjevsjøen, Holderen og Gaundalen er godt merket og synlig i terrenget.

Til Gjevsjøen er det ca. 22 km etter stien som starter ved Ismenningen. Du passerer mange fine fiskevann på turen, og ved Plukkutjønnfjellet går du forbi et krigsminnesmerke fra 2. verdenskrig.

Til Gaundalen er det ca. 20 km. Kjør Roktdalsvegen og følg skilting til Gaundalsstien. Etter en bratt start går turen i høgfjellsterreng over Finnvollan, Ekornlunnan (esker-avsetning fra istida), Ryplia og videre inn til Gaundalen fjellgård. I Ryplia ligger fjellstyrehytta Ryplihytta, hvor det går å leie hytta for overnatting hvis du ønsker å dele opp turen.

Til Holderen er det ca. 13 km. Her starter stien 300 meter før enden av vegen ved Grønningen.

Du kan bestille overnatting inne på fjellgårdene. Ta kontakt med de for nærmere informasjon og avtale:

  • Gjevsjøen fjellgård, tlf. 74 16 48 12.
  • Gaundalen fjellgård, tlf. 74 15 28 29
  • Holden fjellgård, tlf. 07800 (Statskog)

Til fjellstyrehytta i Nåvatnet og videre til Åsvatnet er det også godt synlig sti som starter fra Ålnesseteren i Roktdalen.