Snåsa fjellstyre har jobbet fram forslag til ny, revidert forvaltningsplan for småvilt, for perioden 2024 – 2027.

Høringsdokumentet kan leses her.

Eventuelle merknader til planen sendes på epost til Snåsa fjellstyre innen 04. april 2024.