Snåsa fjellstyre har gjennom mange år, i samarbeid med både forskningsmiljø, Snåsa jeger- og fiskeforening og alle våre jegere, jobbet for å skaffe et best mulig kunnskapsgrunnlag for forvaltning av lirypa på statsallmenningen. Takseringer, terrenganalyser og rapporteringer/statistikk gir oss god innsikt i bestandssituasjon, svingninger og jaktuttak.  Dette kan vi sammenstille opp mot anerkjente forvaltningsmodeller for lirype. Tallene viser at jaktuttaket på statsallmenningen i Snåsa ligger godt innenfor anbefalte rammer. Lirypa produserer et høstingsverdig overskudd, og rypejakta er i tråd med bærekraft-prinsippene.

Rypebestandene svinger med topp- og bunnår. Fra et toppår i 2020, med en estimert tetthet på 29 ryper/km2, havnet vi på 19 i tetthet i 2022 og 18 nå i 2023. Produksjonen er på 3,2 kyllinger/høne i 2023, mot 3,3 i 2022. Mye tyder derfor på at vi nå er i en bunn på svingningene. Dette samsvarer også med krakk i smågnagerbestandene.

Selv om bestanden ser ut til å være på noenlunde samme nivå som i fjor, går fjellstyret litt ned på bag limit av føre-var hensyn. Mange områder er fredet for jakt i år, og vi må regne med økt press på områder som er åpne for jakt. Fjellstyret vil følge med på jaktkortsalget etter regulert periode, og det vil bli innført begrensninger i salget slik at dette ikke øker utover det normale.

Følgende fangstbegrensninger gjelder for 2023:

I regulert periode (15.09 – 24.09): Maks 3 ryper/jeger/dag.

Fra 25.09 – 23.12: Maks 2 ryper/jeger/dag.

For skogsfugl gjelder en begrensning på maks 2 fugl/jeger/dag i perioden 15.09 – 23.12.

Som før er all småviltjakt i gamle Gressåmoen nasjonalpark forbudt etter 24.09.

Fangstbegrensninger for vinterjakta 2024 vil bli satt i desember.

Kortsalget for jakt etter regulert periode åpner på inatur.no torsdag 7. september kl.12.00.