Snåsa fjellstyre har i samarbeid med Statskog SF, jobbet fram forslag til ny driftsplan for
båtbruk på statsallmenningene i Snåsa. Planen skal gjelde for perioden 2023 – 2030.

Båtplanen kan leses her.

Eventuelle merknader til planen kan sendes på epost til Snåsa fjellstyre innen 1. februar 2023.