Snåsa fjellstyre har i samarbeid med Statskog SF, jobbet fram ny driftsplan for båtbruk på statsallmenningene i Snåsa. Planen gjelder for perioden 2023 – 2030. Båtplanen kan leses her.