Kunngjøring av fjellstyrevedtak – fastsetting av fangstbegrensninger for småviltjakta 2022/2023.

Fjellstyret har vedtatt bag-limit for småviltjakta 2022/2023. Hele saksframlegget med vedtak og opplysninger om klagefrist mm. kan leses her.