hjort-luruholman-2010-1.jpg

Aktuelt

 

For flere nyheter og bilder, følg oss gjerne på vår facebookside!

 

 

 

 

Hytteutleie i sommer

Med litt ekstra tilpasninger, går hytteleien hos Snåsa fjellstyre som normalt i sommer, med booking i forkant på inatur.no som vanlig. Vi ber om at alle brukerne av utleiehyttene har ekstra fokus på renhold og smittevern. Egne laken og putevar skal medbringes, i tillegg til sovepose. Vi vil utstyre hyttene med desinfiserende midler, i tillegg […]

Les mer

Høring setersak

Høringsdokument for Bøksetseteren kan leses her. Eventuelle merknader kan meldes på e-post til fjellstyret. Høringsfrist er satt til 11.02.20.

Les mer

Kunngjøring av fjellstyrevedtak – fastsetting av fangstbegrensninger for småviltjakta 2019/2020

Kunngjøring av fjellstyrevedtak – fastsetting av fangstbegrensninger for småviltjakta 2019/2020. Fjellstyret har vedtatt bag-limit for småviltjakta 2019/2020. Hele saksframlegget med vedtak og opplysninger om klagefrist mm kan leses her.

Les mer

Forhåndsvarsling av fjellstyrevedtak

Fjellstyret skal gjøre vedtak om fangstbegrensninger for småviltjakt for jaktsesongen 2019/2020. Saksutredningen kan leses her. Frist for uttalelse er 3. september 2019.

Les mer

Nye fiskeregler

Her kan du lese vedtaket for nye fiskeregler på statsalmenningene i Snåsa. Fiskereglene trer i kraft 09.07.2019. Vedtak nye fiskerelger Fiskeregler fom. 09.07.2019

Les mer

Høring nye fiskeregler

Høring nye fiskeregler Snåsa fjellstyre ønsker å legge til rette for økt garnfiske i statsallmenningene i Snåsa, og sender forslag til nye fiskerelger på høring. Mer informasjon, og forslag til nye fiskeregler kan leses i her.

Les mer

Årets takseringsresultater og bag-limit

Etter en nedgang i bestanden i fjor har vi i år hatt en oppgang både i antall observerte fugl pr. km2 og i kyllingproduksjon. Med unntak av fjoråret viser estimatene nå en jevn stigning i tettheten siden 2013, mens kyllingproduskjonen har vært noe mer svingende. Med bakgrunn i at takseringsresultatene i år viser en god […]

Les mer

Ørretfiske i Snåsafjella

Følg linken for å lese en artikkel om ørretfiske i Snåsafjella, publisert i bladet “Alt om Fiske” 2018. Ørretfiske i Snåsafjella

Les mer