hjort-luruholman-2010-1.jpg

Aktuelt

 

For flere nyheter og bilder, følg oss gjerne på vår facebookside!

 

 

 

 

Nye fiskeregler

Her kan du lese vedtaket for nye fiskeregler på statsalmenningene i Snåsa. Fiskereglene trer i kraft 09.07.2019. Vedtak nye fiskerelger Fiskeregler fom. 09.07.2019

Les mer

Høring nye fiskeregler

Høring nye fiskeregler Snåsa fjellstyre ønsker å legge til rette for økt garnfiske i statsallmenningene i Snåsa, og sender forslag til nye fiskerelger på høring. Mer informasjon, og forslag til nye fiskeregler kan leses i her.

Les mer

Årets takseringsresultater og bag-limit

Etter en nedgang i bestanden i fjor har vi i år hatt en oppgang både i antall observerte fugl pr. km2 og i kyllingproduksjon. Med unntak av fjoråret viser estimatene nå en jevn stigning i tettheten siden 2013, mens kyllingproduskjonen har vært noe mer svingende. Med bakgrunn i at takseringsresultatene i år viser en god […]

Les mer

Ørretfiske i Snåsafjella

Følg linken for å lese en artikkel om ørretfiske i Snåsafjella, publisert i bladet “Alt om Fiske” 2018. Ørretfiske i Snåsafjella

Les mer

Takseringsresultater og bag-limit 2017

Årets takseringsresultater er nå klare. Etter at rypebestanden har hatt en liten oppgang de tre siste åra, viser takseringa i år en liten nedgang i bestanden. Dette gjelder både i antall observerte fugl pr. km2 og for kyllingproduksjonen. Det er likevel observert flere store kull med store kyllinger, men også reir med små kyllinger eller […]

Les mer

Fiske med markdrag

Følg linken for å lese en artikkel om fiske med markdrag, publisert i bladet “Alt om Fiske”. Artikkel – Fiske med markdrag

Les mer

Tildeling av småviltjakt 2017

Tilsagnsbrev for småviltjakt i regulert periode 2017 er sendt ut på e-post til alle som er trukket ut i første tildelingsrunde. På grunn av stor pågang er det mange som ikke fikk tildelt kort i første omgang og som fortsatt står på venteliste. De dette gjelder har fått e-post med nærmere beskrivelse ang. ventelista.  

Les mer

Ryperapporten

Resultatene er nå klare etter årets rypetaksering. Takseringa viser at tettheten av fugl (fugl pr km2) har en svak oppgang fra i fjor. Kyllingproduksjonen har også gått opp, og det ble observert flere store kull ved taksering i år. Det ble i vår registrert bra med stamfugl, men takseringsresultater tyder på at det fortsatt er […]

Les mer