Kunngjøring av fjellstyrevedtak – fastsetting av fangstbegrensninger for småviltjakta 2020/2021.

Fjellstyret har vedtatt bag-limit for småviltjakta 2020/2021. Hele saksframlegget med vedtak og opplysninger om klagefrist mm kan leses her.