Resterende jaktkort i regulert periode blir lagt ut for salg på inatur.no. Salgssiden blir synlig på Inatur i løpet av uke 23. Salget åpner mandag 14. juni kl. 09:00.  Her er det «førstemann til mølla»-prinsippet som gjelder.