Kunngjøring av fjellstyrevedtak – fastsetting av fangstbegrensninger for småviltjakta 2021/2022.

Fjellstyret har vedtatt bag-limit for småviltjakta 2021/2022. Hele saksframlegget med vedtak og opplysninger om klagefrist mm kan leses her.