Høringsdokument for Bøksetseteren kan leses her. Eventuelle merknader kan meldes på e-post til fjellstyret. Høringsfrist er satt til 11.02.20.