Resultatene er nå klare etter årets rypetaksering. Takseringa viser at tettheten av fugl ligger på samme nivå som i fjor, mens kyllingproduksjonen har gått noe ned. Det ble i vår observert en god del stamfugl, men takseringsresultater tyder på at det nå er ujevnt med fugl i terrenget.

Det gjennomføres ikke taksering av skogsfugl, men etter føre-var-prinsippet er det også vedtatt å innføre fangstbegrensninger på skogsfugl i år.

 

Med bakgrunn i dette har fjellstyret vedtatt å sette fangstbegrensningen pr. jeger til inntil 3 ryper/dag før jul, og 1 rype/dag etter jul. For skogsfugl er fangstbegrensningen satt til 2 skogsfugl pr. jeger/dag.

De som har fått tildelt småviltjakt i regulert periode (15.-19. eller 20.-24. september) vil få kortene tilsendt på e-post til jaktleder i løpet av neste uke. For de som ikke har jaktkort fra jaktstart åpnes det for jakt over tregrensa fra og med 25. september. Vi vil snart åpne dette kortsalget på Inatur.

 

Fullstendige jaktregler finner du her.