Kommunestyret har nå valgt nye representanter for fjellstyre i kommunestyreperioden 2015 – 2019. Følgende ble valgt:

Leder: Bjørn Inge Ånonli

Nestleder: Vigdis Hjulstad Belbo

Styremedlemmer: Kjell Jøran Jåma, Vanja Johannesen og Vemund Gjertsen