Søknadsskjema for regulert periode av småviltjakta høsten 2016 er nå åpnet. Skjemaet finner du i vår venstremeny, eller her.

Les skjemaet nøye slik at riktig informasjon blir sendt inn. Husk at jegernr. skal føres opp for alle jegere i søknaden.