Resultatene er nå klare etter årets rypetaksering. Takseringa viser at tettheten av fugl (fugl pr km2) har en svak oppgang fra i fjor. Kyllingproduksjonen har også gått opp, og det ble observert flere store kull ved taksering i år. Det ble i vår registrert bra med stamfugl, men takseringsresultater tyder på at det fortsatt er ujevnt med fugl i terrenget.
Det gjennomføres ikke taksering av skogsfugl, men etter føre-var-prinsippet har vi også innført fangstbegrensninger på den.

Selv om takseringa i år viser en liten økning i fugletetthet og kyllingproduksjon, har fjellstyret med bakgrunn i bestandsituasjonen vedtatt å holde dagskvoten på samme nivå som i fjor med inntil 3 ryper/jeger/dag før jul, og 1 rype/jeger/dag etter jul.
For skogsfugl er fangstbegrensningen satt til 2 skogsfugl pr. jeger/dag.

De som har fått tildelt småviltjakt i regulert periode (15.-19. eller 20.-24. september) vil få kortene tilsendt på e-post til jaktleder i løpet av neste uke. For de som ikke har jaktkort fra jaktstart åpnes det for jakt over tregrensa fra og med 25. september. Vi vil snart åpne dette kortsalget på www.inatur.no
Fullstendige jaktregler finner du på våre hjemmesider:
http://snasafjellstyre.no/…/…/2015/10/jaktregler_smavilt.pdf