Årets takseringsresultater er nå klare.
Etter at rypebestanden har hatt en liten oppgang de tre siste åra, viser takseringa i år en liten nedgang i bestanden. Dette gjelder både i antall observerte fugl pr. km2 og for kyllingproduksjonen.
Det er likevel observert flere store kull med store kyllinger, men også reir med små kyllinger eller egg, noe som tyder på omlegging.
Det er observert en del stamfugl på vårparten, men takseringsresultater viser at det fortsatt er ujevnt med fugl i terrenget.

Selv om nedgangen ikke er stor vurderer fjellstyret det som riktig å sette ned dagskvoten i år som et godt føre-var tiltak.

Årets kvote hos Snåsa fjellstyre blir som følger:

Det innføres en dagskvote på 2 ryper/jeger/dag fra 15.09.17 og tom. 23.12.17, og 1 rype/jeger/dag fra 01.01.18 og ut februar 2018.
Det innføres en dagskvote på 2 skogsfugl/jeger/dag.

De som har fått tildelt småviltjakt i regulert periode (15.-19. eller 20.-24. september) vil få kortene tilsendt på e-post til jaktleder i løpet av neste uke. For de som ikke har jaktkort fra jaktstart åpnes det for jakt over tregrensa fra og med 25. september. Vi vil snart åpne dette kortsalget på www.inatur.no
Fullstendige jaktregler finner du på våre hjemmesider:http://snasafjellstyre.no/…/…/2015/10/jaktregler_smavilt.pdf