Etter en nedgang i bestanden i fjor har vi i år hatt en oppgang både i antall observerte fugl pr. km2 og i kyllingproduksjon. Med unntak av fjoråret viser estimatene nå en jevn stigning i tettheten siden 2013, mens kyllingproduskjonen har vært noe mer svingende.

Med bakgrunn i at takseringsresultatene i år viser en god oppgang i bestanden vurderer vi det som rett at dagskvoten også går opp fra i fjor. Ut fra begrensningene som er brukt ved lavere bestander tidligere år, og fellingsstatistikk fra disse åra mener vi at dagskvoten i år kan økes med to liryper/jeger/dag, uten at dette får stor negativ virkning på årets bestand. Dagskvoten for vinterjakt foreslås å holdes uforandret.

Årets kvote hos Snåsa fjellstyre blir som følger:

Det innføres en dagskvote på 4 ryper/jeger/dag fra 15.09.18 og tom. 23.12.18, og 1 rype/jeger/dag fra 01.01.19 og ut februar 2019.
Det innføres en dagskvote på 2 skogsfugl/jeger/dag.
Dagskvoten er personlig og kan ikke overføres mellom jegere eller fra dag til dag.

De som har fått tildelt småviltjakt i regulert periode (15.-19. eller 20.-24. september) vil få kortene tilsendt på e-post til jaktleder i løpet av neste uke. For de som ikke har jaktkort fra jaktstart åpnes det for jakt over tregrensa fra og med 25. september. Vi vil snart åpne dette kortsalget på www.inatur.no
Fullstendige jaktregler finner du her.