Høring nye fiskeregler

Snåsa fjellstyre ønsker å legge til rette for økt garnfiske i statsallmenningene i Snåsa, og sender forslag til nye fiskerelger på høring. Mer informasjon, og forslag til nye fiskeregler kan leses i her.